TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, niektóre towary mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji na produkty Hilding zawiera Karta Gwarancyjna. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

3.W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki.

4.W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Hilding Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy o wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza złoszenia reklamacyjnego i w miarę możliwości przesłania zdjęć obrazujących wadę produktu. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

5.Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

6.W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

7.W okresie dziesięciu dni od wydania Klientowi będącemu konsumentem zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.W razie odstąpienia od umowy Klient powinien niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar, (np. instrukcja montażu; karta gwarancyjna, inne dokumenty, wszelkie elementy dodatkowe, opakowanie) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana wynikała ze zwykłego zarządu.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.

10. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez konsumenta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.


Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.